شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی